What's New

תודה למשפחת סובול על מציאת הבאג.

App Description

אפליקציה ללימוד אותיות ומספרים בעברית
האפליקציה מחולקת ל4 חלקים:
חלק ראשון לימוד שבו לכל אות יש אנימציה שמסבירה את כיוון הכתיבה
ועל התלמיד למלא את האות בתוך התבנית המוכנה.
חלק שני תרגול בו לכל אות יש מספר שורות של חזרה עצמאית על האות.
חלק שלישי מילים בו רושמים לתלמיד מילה והיא מוצגת בראש הדף
ועל התלמיד לחזור על הדוגמא.
חלק רביעי מספרים

תודה לשרון אופיר שיזמה את הרעיון ונתנה הערות .

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

אותיות ומספרים - לימוד כתיבה screenshot 1 אותיות ומספרים - לימוד כתיבה screenshot 2 אותיות ומספרים - לימוד כתיבה screenshot 3 אותיות ומספרים - לימוד כתיבה screenshot 4 אותיות ומספרים - לימוד כתיבה screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

אותיות ומספרים - לימוד כתיבה screenshot 6 אותיות ומספרים - לימוד כתיבה screenshot 7 אותיות ומספרים - לימוד כתיבה screenshot 8 אותיות ומספרים - לימוד כתיבה screenshot 9 אותיות ומספרים - לימוד כתיבה screenshot 10

App Changes

  • August 05, 2014 Initial release
  • December 29, 2014 New version 1.3