App Description

Hãy cùng Học Nữa khám phá những kiến thức mới, đây là nơi mà để phát triển kiến thức, giúp chúng ta nắm vững kiến thức lập trình trên môi trường di động.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

HocNua screenshot 1

App Changes

  • September 30, 2013 Initial release
  • October 14, 2013 Price decrease: $9.99 -> $0.99
  • November 17, 2013 Price increase: $0.99 -> $9.99

Other Apps From VO THONG

HocNuaFree vlthat : hình ảnh và video hài hước