App Description

Hãy cùng Học Nữa khám phá những kiến thức mới, đây là nơi mà để phát triển kiến thức, giúp chúng ta nắm vững kiến thức lập trình trên môi trường di động.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

HocNua screenshot 1

App Changes

  • November 17, 2013 Price increase: $0.99 -> $9.99
  • October 14, 2013 Price decrease: $9.99 -> $0.99
  • September 30, 2013 Initial release

Other Apps From VO THONG