What's New

עדכון גרסא

App Description

מי אמר שאי אפשר ללמוד חשבון בכיף?
האפליקציה הבאה מיועדת לעזור לילדים בלמוד ותרגול חשבון ,
בקלילות, בהנאה ובכיף.
חשבון הינו בסיס ללמידה נרחבת ומקצוע מאד חשוב.
ילדים שיהיו טובים בחשבון, יהיה להם קל להצטיין גם במקצועות אחרים.
כדי לא ליצור פערים אפשר להפוך את הלמידה להנאה.
האפליקציה נועדה לתת כלים לשיפור יכולות הלימוד.
התוכנה נגישה, ניתן לתרגל בכל מקום ללא צורך בדף ועט.
לחיצה או גרירה והתשובה הנכונה מקבלת תגובה.

כל החומר של כיתה ב' מרוכז במקום אחד:
חיבור בתחום ה 100,

חיסור בתחום ה 100,

השוואה בין שני תרגילי חשבון ,
כפל ,

חילוק,

בעיות מילוליות בחיבור וחיסור (מנוקדות),

משחק פאזל חיבור וחיסור בוא נצטרך לגרור את השאלה לתשובה ואז יחשף בפנינו ציור.

מומלץ מאוד לשחק הורה וילד יחדיו כך תוכל לראות היכן הילד מתקשה.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

חשבון לכיתה ב lite screenshot 1 חשבון לכיתה ב lite screenshot 2 חשבון לכיתה ב lite screenshot 3 חשבון לכיתה ב lite screenshot 4 חשבון לכיתה ב lite screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

חשבון לכיתה ב lite screenshot 6 חשבון לכיתה ב lite screenshot 7 חשבון לכיתה ב lite screenshot 8 חשבון לכיתה ב lite screenshot 9 חשבון לכיתה ב lite screenshot 10

App Changes

  • June 17, 2014 Initial release
  • August 28, 2014 New version 1.1
  • April 30, 2015 New version 1.2
  • July 13, 2016 New version 1.3