What's New

version update

App Description

מי אמר שאי אפשר ללמוד חשבון בכיף?
האפליקציה הבאה מיועדת לעזור לילדים בלמוד ותרגול חשבון ,
בקלילות, בהנאה ובכיף.
חשבון הינו בסיס ללמידה נרחבת ומקצוע מאד חשוב.
ילדים שיהיו טובים בחשבון, יהיה להם קל להצטיין גם במקצועות אחרים.
כדי לא ליצור פערים אפשר להפוך את הלמידה להנאה.
האפליקציה נועדה לתת כלים לשיפור יכולות הלימוד.
התוכנה נגישה, ניתן לתרגל בכל מקום ללא צורך בדף ועט.
לחיצה או גרירה והתשובה הנכונה מקבלת תגובה.

כל החומר של כיתה ב' מרוכז במקום אחד:
חיבור בתחום ה 100,

חיסור בתחום ה 100,

השוואה בין שני תרגילי חשבון ,
כפל ,

חילוק,

בעיות מילוליות בחיבור וחיסור (מנוקדות),

משחק פאזל חיבור וחיסור בוא נצטרך לגרור את השאלה לתשובה ואז יחשף בפנינו ציור.

מומלץ מאוד לשחק הורה וילד יחדיו כך תוכל לראות היכן הילד מתקשה.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

November 08, 2014 New version 1.1
July 18, 2013 Initial Release

Other Apps From rana nir