What's New

Küçük hatalar düzeltildi.

App Description

Bediüzzaman Hazretlerinin Mecmûatu’l-Ahzâb isimli dua kitabından ve Risale-i Nur’daki hakikatlerden derlediği Hizbu Envâri’l-Hakâiki’n-Nûriyye ya da meşhur ismiyle Büyük Cevşen, onun her gece akşam namazı ile sabah namazı arasında okuduğu bir dua kitapçığıdır. Bu esere, Üstad’ın gece hayatında okuduğu evrad ü ezkâr mecmuası denilebilir. Eserde Kur’ân’dan bazı sûreler, Cevşenü’l-Kebir, Evrâd-ı Kudsiye, Delâli’n-Nûr, Sekine, Münâcâtü’l-Kur’ân, Tahmîdiye gibi dualar vardır ki her birinin çok özel sırları ve tesirleri söz konusudur.

Diliniz hep zikrullahla ıslak kalsın…

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

September 26, 2013 New version 1.1
June 14, 2013 Initial Release

Other Apps From Işık Yayıncılık Tic. A.Ş