What's New

Bug Fixes

App Description

Att hantera färskvaror som frukt och grönsaker kräver en väl fungerande organisation för lagring och distribution samt stor kunskap, erfarenhet och produkt kännedom.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

September 24, 2013 New version 3.2.1
April 30, 2013 Initial Release

Other Apps From Pay For Buzz ltd