App Description

Cuốn sách này phù hợp với những bậc làm cha mẹ và cả với những em thiếu niên đọc để học cách tư duy. Tư duy không phải là một điều khó khăn. Tư duy càng không phải là một điều tẻ nhạt. Bạn không cần phải là thiên tài thì mới có thể trở thành một người tư duy giỏi. Bạn muốn theo kịp xu hướng phát triển của xã hội, bạn cần phải là một người giỏi tư duy. Những tình huống trong cuộc sống của mỗi cá nhân cũng luôn đòi hỏi chúng ta phải là một người suy nghĩ tốt, và trong tương lai cùng với sự gia tăng độ phức tạp của nhu cầu cũng như các cơ hội, đòi hỏi này càng tăng lên. Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống đời thường, giỏi suy nghĩ đóng vai trò thiết yếu cho sự tồn tại, cho thành công và trong cạnh tranh.

Cuốn sách này không dành cho bạn nếu:
1. Bạn tin rằng chỉ cần thông minh là đủ.
2. Bạn tin rằng bạn đã được học các kỹ năng suy nghĩ ở trường học.
3. Bạn tin rằng không thể dạy các kỹ năng tư duy một cách trực tiếp.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Dạy Trẻ Phương Pháp Tư Duy screenshot 1 Dạy Trẻ Phương Pháp Tư Duy screenshot 2 Dạy Trẻ Phương Pháp Tư Duy screenshot 3

App Changes

  • April 30, 2013 Initial release
  • April 30, 2013 Price increase: FREE! -> $8.99
  • May 05, 2013 Price decrease: $8.99 -> $3.99
  • June 18, 2013 Price increase: $3.99 -> $13.99
  • July 13, 2013 Price decrease: $13.99 -> $3.99
  • August 20, 2013 Price increase: $3.99 -> $15.99