App Description

Đây là một cuốn sách viết bởi Bá Dương sinh năm 1920 ở Trung Quốc lục địa, chạy sang Ðài Loan năm 1949 khi cộng sản thắng tại Trung Quốc. Là một nhà thơ, nhà văn, nhà báo và sử gia. Ông đã bị bỏ tù 10 năm tại Lục Ðảo (Ðài Loan) vì dịch sang tiếng Trung Quốc một tranh hý họa Popeye (Pôp-pay) mà chính phủ Ðài Loan cho là phạm thượng. Năm 1977, khi ra khỏi nhà tù, ông bắt đầu đi nói chuyện về hiện tượng "người Trung Quốc xấu xí”. Những bài nói chuyện của ông và của những người tranh luận với ông được tập trung lại thành quyển sách mà các bạn đang cầm ở tay. Ông hiện sống ở Ðài Loan với vợ là bà Dương Hương Hoa, một thi sĩ.

Đọc "Người Trung quốc xấu xí", bạn sẽ thấy "Sở dĩ, người Trung quốc xấu xí như ngày nay vì họ không hề biết mình xấu".

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Người Trung Quốc Xấu Xí screenshot 1 Người Trung Quốc Xấu Xí screenshot 2 Người Trung Quốc Xấu Xí screenshot 3

App Changes

  • April 27, 2013 Initial release
  • April 27, 2013 Price increase: FREE! -> $3.99
  • May 05, 2013 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • June 18, 2013 Price increase: $0.99 -> $12.99
  • July 13, 2013 Price decrease: $12.99 -> $0.99
  • August 20, 2013 Price increase: $0.99 -> $17.99