App Description

+ Truyền hình cho người Việt
+ Tốc độ cực nhanh
+ Không quảng cáo
+ Thường xuyên cập nhật kênh mới

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

PanaTV - Truyền hình Việt Nam screenshot 1 PanaTV - Truyền hình Việt Nam screenshot 2 PanaTV - Truyền hình Việt Nam screenshot 3 PanaTV - Truyền hình Việt Nam screenshot 4 PanaTV - Truyền hình Việt Nam screenshot 5

App Changes

  • April 27, 2013 Initial release