App Description

Một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hoá ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông…

Ông trời có thể xui khiến hai kẻ có tình trùng phùng nơi chân trời góc bể, thế mà bốn năm dài đằng đẵng chẳng đưa đẩy cho bọn họ hội ngộ lấy một lần, ắt hẳn là trừng phạt bọn hô yêu nhau còn chưa đủ sâu nặng…

“Cũng phải, người ta phải luôn nếm trải cái không hạnh phúc, thì mới hiều thế nào là hạnh phúc…

…Khi còn son trẻ, chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc,…

thì ra anh vẫn ở đây.”

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

May 14, 2013 Price Decrease: $19.99 -> FREE!
April 21, 2013 Initial Release

Other Apps From Van Khanh Pham