App Description

LIMITED PROMO 50% OFF TILL END OF EXHIBITION!
Exclusive exhibition catalogue of paintings.
Now pay only 2,69€ instead of 11€ for printed version. Save your money and what’s better - save the tree.
English/Czech dual-edition

Exhibition catalogue introducing the latest works of He Jinwei, a prominent Chinese painter, and a series of paintings from 2011-2012 by Czech artist Tomáš Císařovský. Published on the occasion of the exhibition STEP BACK AND YOU’RE CLOSER, organised by the Moravian Gallery in Brno in 2013.

Czech summary:
Katalog výstavy představuje nejnovější práce významného čínského malíře He Jinweie a sérií obrazů českého umělce Tomáše Císařovského z let 2011 - 2012. Katalog vychází k výstavě Moravské galerie v Brně ODSTUP, A JSI BLÍŽ v roce 2013.

About exhibition and artists:
This joint exhibition of the Chinese artist He Jinwei (*1967) and the Czech painter Tomáš Císařovský (*1962) testifies to the viability of painting as an eloquent medium reflecting the status of society. The artists may be active in geographically and culturally remote places but their works share the underpinning element of intense deliberation on the political, historical and value-based changes happening in their respective countries. In their approach, individual hopes and fates are always related to historical memory, liberating themselves from the rule of symbols from the past regimes only to succumb to new stylisations and self-deceits. While Tomáš Císařovský is heading towards reconciliation, He Jinwei in his large paintings exaggerates the phantom-like face of the changes.


O autorech a výstavě:
Společná výstava obrazů He Jinweie (*1967) a Tomáše Císařovského (*1962) je pokusem konfrontovat především českého diváka se současným malířstvím jako účinným médiem reflexe stavu společnosti. Umělci sice působí v geograficky a kulturně velmi vzdálených místech, nicméně jejich dílo spojuje intenzivní promýšlení proměn, jimiž prochází konkrétní společnost, a hodnot, o které se lidé mohou opřít či které jim mizí před očima. Ačkoliv ústředními postavami obrazů He Jinweie i Tomáše Císařovského jsou jedinci, konkrétní postavy a stylizované reálné situace či děje, významové těžiště zobrazení tvoří především otázka po jejich vztahu k obecnějším aspektům současného života v radikálně se proměňující Číně i v české společnosti, která posledních sto let stále znovu zpochybňuje své základy a své směřování. Individuální naděje a konkrétní osudy jsou konfrontovány s rekonstitucí historické paměti, proměnlivým vyzněním symbolů minulých režimů, všední život je prostupován nadosobními sociálními procesy, zdánlivě snadno rozlišitelné ideologické projekce i každodenní úkony při pozornějším pohledu najednou splývají. Zatímco Tomáš Císařovský se ve svém díle pokouší tato témata jednoznačněji pojmenovat a alegoricky postihnout, He Jinwei ve svých rozměrných obrazech uchovává a stupňuje jejich přízračnost. Císařovského plošný, na obrysech založený a barevně příznačný způsob malby doplňuje měkkost a iluzivní hloubku pláten He Jinweie, která nechávají diváka zakusit specificky splývavou světelnou atmosféru dnešního Pekingu. Výstava představuje poprvé v Evropě v reprezentativním rozsahu tvorbu He Jinweie, který už v roce 2009 participoval na expozici v Čínském pavilonu na Benátském bienále.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

He Jinwei & T.Cisarovsky screenshot 1 He Jinwei & T.Cisarovsky screenshot 2 He Jinwei & T.Cisarovsky screenshot 3 He Jinwei & T.Cisarovsky screenshot 4 He Jinwei & T.Cisarovsky screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

He Jinwei & T.Cisarovsky screenshot 6 He Jinwei & T.Cisarovsky screenshot 7 He Jinwei & T.Cisarovsky screenshot 8 He Jinwei & T.Cisarovsky screenshot 9 He Jinwei & T.Cisarovsky screenshot 10

App Changes

  • April 24, 2013 Initial release
  • June 29, 2013 Price decrease: $5.99 -> $2.99