What's New

Fix iOS 7 and Search Bar issues

App Description

กฎหมายดอทคอมจึงได้จัดทำโปรแกรม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้บน iPhone/iPad/iPod ที่ทำให้ผู้ใช้งาน สามารถค้นหา มาตรา กฎหมายที่ใช้บังคับในศาลเยาวชนได้ ทั้งเลขมาตราและคำค้นหา ค้นได้อย่างรวดเร็วทุกมาตรา โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นปัจจุบันพร้อมอ้างอิงการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งหมายเหตุท้ายมาตรากรณีมี ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักกฎหมายมืออาชีพทุกท่านจะได้นำกฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การรวบรวมพระราชบัญญัตินี้เป็นแอพพลิเคชั่นนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ให้มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึง ถือเป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด สงวนลิขสิทธิ์ © www.kodmay.com

นำเสนอผลงานโดย พันตำรวจโทหญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษและทีมงาน

website : www.kodmay.com e-mail : [email protected]

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Thai Juvenile Court Act screenshot 1 Thai Juvenile Court Act screenshot 2 Thai Juvenile Court Act screenshot 3 Thai Juvenile Court Act screenshot 4 Thai Juvenile Court Act screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Thai Juvenile Court Act screenshot 6 Thai Juvenile Court Act screenshot 7 Thai Juvenile Court Act screenshot 8 Thai Juvenile Court Act screenshot 9 Thai Juvenile Court Act screenshot 10

App Changes

  • June 06, 2014 Initial release

Other Apps From Pol.Lt.Col.Jareewan puttanurak