What's New

Fix iOS 7 and Search Bar issues

App Description

กฎหมายดอทคอมจึงได้จัดทำโปรแกรม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้บน iPhone/iPad/iPod ที่ทำให้ผู้ใช้งาน สามารถค้นหา มาตรา กฎหมายที่ใช้บังคับในศาลเยาวชนได้ ทั้งเลขมาตราและคำค้นหา ค้นได้อย่างรวดเร็วทุกมาตรา โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นปัจจุบันพร้อมอ้างอิงการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งหมายเหตุท้ายมาตรากรณีมี ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักกฎหมายมืออาชีพทุกท่านจะได้นำกฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การรวบรวมพระราชบัญญัตินี้เป็นแอพพลิเคชั่นนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ให้มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึง ถือเป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด สงวนลิขสิทธิ์ © www.kodmay.com

นำเสนอผลงานโดย พันตำรวจโทหญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษและทีมงาน

website : www.kodmay.com e-mail : kodmay@gmail.com

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

January 29, 2014 New version 1.06
April 15, 2013 Initial Release

Other Apps From Kodmaydotcom