What's New

- Replace loading image.
- Fix bugs.

App Description

Cô, Quan Tiểu Yến, hai mươi bảy tuổi, đang thất nghiệp, độc thân và vẫn còn là… e hèm... xử nữ, đàn ông với cô mà nói… có cũng được… mà không có cũng chẳng sao…

Trước sự thúc ép của mẹ già, cô đành lấy việc đi xem mặt giết thời gian. Không hiểu ma xui quỷ khiến (hay tác giả làm) thế nào, cô lại gặp hắn.

Vốn tưởng gặp được kẻ cùng chung cảnh ngộ.

Nào ngờ, hắn lại nói:

“Tôi là gay.”

“…..”

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi screenshot 1 Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi screenshot 2 Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi screenshot 3 Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi screenshot 4 Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi screenshot 5

App Changes

  • April 11, 2013 Initial release
  • April 21, 2013 Price increase: FREE! -> $19.99
  • April 22, 2013 New version 1.1
  • May 15, 2013 Price decrease: $19.99 -> FREE!
  • August 11, 2013 Price increase: FREE! -> $18.99
  • September 01, 2013 Price decrease: $18.99 -> FREE!