What's New

- Fix bugs.
- Replace loading image.

App Description

Đây là một câu truyện có thật nhưng không có thực . Được sáng tác bởi Suly . Nhân vật nam chính Thâm Hiểm - Khó Lường ... Nhân vật nữ chính khó xác định .

Nhiều tinh huống trong truyện làm mọi người không khỏi xúc động và căm hờn....

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

May 14, 2013 Price Decrease: $19.99 -> FREE!
May 06, 2013 New version 1.1
April 10, 2013 Initial Release

Other Apps From Van Khanh Pham