App Description

Lich Viet 2013 Is Free And Always Will Be
Lich Viet 2013 Support Both Solar And Lunar Day With simple design,easy to use

Lich Viet 2013 Là Ứng Dụng Xem Ngày Miễn Phí,Giao Diện Thân Thiện,Dễ Sử Dụng Để Tra Cứu Nhanh ngày âm Lịch,Dương Lịch

Feature :
-watching current Solar, Lunar with a large useful info.
-watching month, click on a cell to see specific info.
-watching info from 1800 to 2199.
-slide to change date in a month.

Tính Năng:
- xem ngày hiện tại với các thông tin: giờ hoàng đạo,thông tin ngày âm,can chi, tiết, xem cung hoàng đạo...
-slide để chuyển ngày trước, ngày sau ngày hiện tại
- xem lịch tháng, click vào ô để xem chi tiết ngày muốn xem
- đổi ngày dễ dàng: chọn tháng , năm cần đổi
- Xem Cung Hoang Dao,Danh Ngon

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Lich Viet 2013 screenshot 1 Lich Viet 2013 screenshot 2

App Changes

  • April 07, 2013 Initial release
  • May 15, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
  • May 21, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!