What's New

- New user interface
- Improvements
- Bug fixes

App Description

Radio Islame është e hapur për komunikim dhe bashkëpunim me të gjithë ata që organizojnë dhe shfaqin manifestime dhe programe fetare dhe që janë të prirur të shkruajnë tema, analiza, opinione dhe përshtypje nga çështje që kanë të bëjnë me vlerat fetare, por edhe ato kombëtare të popullit shqiptar. Radio Islame synon të përfshijë brenda programit të vetë aspekte të ndryshme të jetës fetare islame, ligjërata, ilahi dhe kaside, tribuna, manifestime dhe ndodhi tjera të rëndësishme për kulturën dhe jetën islame.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

RADIO ISLAME screenshot 1 RADIO ISLAME screenshot 2 RADIO ISLAME screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

RADIO ISLAME screenshot 4

App Changes

  • June 11, 2014 Initial release
  • April 15, 2015 New version 5.5.7
  • July 05, 2016 New version 6.2.2