App Description

Japanese Vietnamese -Vietnamese Japanese Dictionary Pro
----------------------------------------------

- Ứng dụng từ điển cực kì chuyên nghiệp
- Tra cứu từ cực kì chính xác và nhanh chóng
- Phát âm từ, cụm từ
- Tra nhanh từ dễ dàng và tiện dụng
- Lưu trữ lịch sử từ đã tra
- Thêm từ yêu thích vào danh sách từ yêu thích
- Và một số tính năng khác nữa

----------------------------------------------

- Extremely professional dictionary application
- Look up extremely precise and fast
- Pronounce the word, phrase
- Quick Look easy and convenient
- Archive the history of a word
- Add favorites to your favorite list
- And some other features

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Japanese Vietnamese -Vietnamese Japanese Dictionary Pro screenshot 1 Japanese Vietnamese -Vietnamese Japanese Dictionary Pro screenshot 2 Japanese Vietnamese -Vietnamese Japanese Dictionary Pro screenshot 3 Japanese Vietnamese -Vietnamese Japanese Dictionary Pro screenshot 4 Japanese Vietnamese -Vietnamese Japanese Dictionary Pro screenshot 5

App Changes

  • March 27, 2013 Initial release
  • April 02, 2013 Price decrease: $4.99 -> $1.99
  • October 10, 2013 Price increase: $1.99 -> $29.99