App Description

German Vietnamese - Vietnamese German Dictionary Pro
----------------------------------------------

- Ứng dụng từ điển cực kì chuyên nghiệp
- Tra cứu từ cực kì chính xác và nhanh chóng
- Phát âm từ, cụm từ
- Tra nhanh từ dễ dàng và tiện dụng
- Lưu trữ lịch sử từ đã tra
- Thêm từ yêu thích vào danh sách từ yêu thích
- Và một số tính năng khác nữa

----------------------------------------------

- Extremely professional dictionary application
- Look up extremely precise and fast
- Pronounce the word, phrase
- Quick Look easy and convenient
- Archive the history of a word
- Add favorites to your favorite list
- And some other features

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

April 13, 2013 Price Decrease: $2.99 -> $1.99
April 10, 2013 Price Decrease: $3.99 -> $2.99
April 02, 2013 Price Decrease: $3.99 -> $1.99
March 27, 2013 Initial Release

Other Apps From JUNICHI KATAOKA