What's New

Updated background, Bug Fixes

App Description

Till en intern grupp som går en grafisk utbildning på ett år. Schemaändringar, påminnelser, förslag på föreläsningar, idébank, hjälplänkar, planering, info inför projektarbeten, förberedande material inför studiebesök, produktformation om programvaror, teknik, kameror och material, uppdatera förslag till litteratur inom ämnet.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

September 26, 2013 New version 3.2.2
August 31, 2013 New version 3.2.1
May 06, 2013 New version 3.2.0
April 13, 2013 New version 2.0
March 22, 2013 Initial Release

Other Apps From Pay For Buzz ltd