What's New

- Thay đổ giao diện trên iOS 7
- Sửa một số lỗi nhỏ.

App Description

Ứng dụng cung cấp ba ngàn từ tiếng anh thông dụng (Oxford). Bạn chỉ cần biết ba ngàn từ vựng này thì bạn có thể giao tiếp tiếng anh tốt.

Bạn có thể nghe phát âm của từng từ. Tìm kiếm từ. Đặt biệt ứng dụng cho phép bạn thiết lập để học bao nhiêu từ một lần. Ứng dụng sẽ tự động phát âm lặp lại những từ này.

Có phần giải thích nghĩa theo tiếng anh.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

October 05, 2013 New version 2.1
March 16, 2013 Initial Release

Other Apps From Loc Vu