App Description

Korean Vietnamese Dictionary Pro
===========================

- Ứng dụng từ điển cực kì chuyên nghiệp
- Tra cứu từ cực kì chính xác và nhanh chóng
- Phát âm từ, cụm từ
- Tra nhanh từ dễ dàng và tiện dụng
- Lưu trữ lịch sử từ đã tra
- Thêm từ yêu thích vào danh sách từ yêu thích
- Dữ liệu phong phú với 79330 từ
- Và một số tính năng khác nữa

----------------------------------------------

- Extremely professional dictionary application
- Look up extremely precise and fast
- Pronounce the word, phrase
- Quick Look easy and convenient
- Archive the history of a word has
- Add favorites to your favorite list
- Database with 79330 word
- And some other features

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

April 02, 2013 Price Decrease: $2.99 -> $1.99
March 23, 2013 Price Decrease: $4.99 -> $2.99
March 15, 2013 Initial Release

Other Apps From JUNICHI KATAOKA