App Description

[Vietnamese] Kinh cứu khổ - Bạch y thần chú.
Những điều linh ứng:
Thời nhất nhất cần việc gì đều có hiệu quả cả. Ai gặp khó khăn, niệm chú này đều được Phật độ.
Cầu con có con, cầu bệnh khỏi bệnh, cầu tài có tài, cầu phúc được phúc, cầu tai qua nạn khỏi được tai qua nạn khỏi...

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Kinh Cứu Khổ screenshot 1

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Kinh Cứu Khổ screenshot 2

App Changes

  • June 12, 2014 Initial release

Other Apps From Ngo Thi Giao Quynh

Ca ngua CHESS Chắn Pro Omaha Hi/Lo Omaha holdem Duyên Số 5-Card Poker Crazy.Eights Landlord VN Ba Cây Game Tấn Razz Poker Thiên Tính Phom Xập Xám Pro Laberinto Phom Pro Card Viet ThirteenVN Lieng For Lover Sam Loc