App Description

English Vietnamese Conversation (Giao Tiếp Anh Việt)
=================================

- Tổng hợp hơn 60 chủ đề giao tiếp anh việt thông dụng trong cuộc sống hàng ngày

- Dễ ràng tìm kiếu câu thông dụng bằng hai kiểu tìm kiếm English hoặc Vietnamese (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt)

- Hỗ trợ phát âm câu không cần kết nối mạng

- Ngoài ra còn có thêm chức năng dich từ, cụm từ từ internet.

- Giao diện đẹp thân thiện dễ ràng sử dụng

- Hỗ trợ iPhone 5

--------------------------------------------

- Collect more than 60 topics English - Vietnamese conversation used in everyday life

- To clearly find the type of questions commonly used by two types of search English or Vietnamese (English or Vietnamese)

- There are also more functional and translate words and phrases from the internet.

- Nice friendly interface

- Support for iPhone 5

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

English Vietnamese Conversation (Giao Tiếp Anh Việt) screenshot 1 English Vietnamese Conversation (Giao Tiếp Anh Việt) screenshot 2 English Vietnamese Conversation (Giao Tiếp Anh Việt) screenshot 3 English Vietnamese Conversation (Giao Tiếp Anh Việt) screenshot 4 English Vietnamese Conversation (Giao Tiếp Anh Việt) screenshot 5

App Changes

  • February 18, 2013 Initial release
  • February 26, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99