What's New

修改为Universal模式

App Description

最详细最精辟的讲解黄帝内经--异法方宜论,没有之一!

====================================================
黄帝问曰:医之治病也,一病而治各不同,皆愈何也?

岐伯对曰:地势使然也。

故东方之域,天地之所始生也。鱼盐之地,海滨傍水,其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。鱼者使人热中,盐者胜血,故其民皆黑色疏理。其病皆为痈疡,其治宜砭石。故砭石者,亦从东方来。

西方者,金玉之域,沙石之处,天地之所收引也。其民陵居而多风,水土刚强,其民不衣而褐荐,其民华食而脂肥,故邪不能伤其形体,其病生于内,其治宜毒药。故毒药者亦从西方来。

北方者,天地所闭藏之域也。其地高陵居,风寒冰冽,其民乐野处而乳食,脏寒生满病,其治宜灸焫。故灸焫者,亦从北方来。

南方者,天地所长养,阳之所盛处也。其地下,水土弱,雾露之所聚也。其民嗜酸而食胕,故其民皆致理而赤色,其病挛痹,其治宜微针。故九针者,亦从南方来。

中央者,其地平以湿,天地所以生万物也众。其民食杂而不劳,故其病多痿厥寒热。其治宜导引按蹻,故导引按蹻者,亦从中央出也。

故圣人杂合以治,各得其所宜,故治所以异而病皆愈者,得病之情,知治之大体也。

====================================================

本应用为最新推出的一款有声小说应用。文字看久了眼睛会疲劳,那我们就试试换个器官用耳朵"听"小说吧!无论是在公车上,在地铁里,还是在床上,它都会是您最贴心的消遣工具。

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

异法方宜论 - 黄帝内经之五方位养生法 - 有声读物 screenshot 1 异法方宜论 - 黄帝内经之五方位养生法 - 有声读物 screenshot 2 异法方宜论 - 黄帝内经之五方位养生法 - 有声读物 screenshot 3 异法方宜论 - 黄帝内经之五方位养生法 - 有声读物 screenshot 4

iPad Screenshots

(click to enlarge)

异法方宜论 - 黄帝内经之五方位养生法 - 有声读物 screenshot 5 异法方宜论 - 黄帝内经之五方位养生法 - 有声读物 screenshot 6 异法方宜论 - 黄帝内经之五方位养生法 - 有声读物 screenshot 7 异法方宜论 - 黄帝内经之五方位养生法 - 有声读物 screenshot 8

App Changes

  • June 05, 2014 Initial release