What's New

version update

App Description

חשוב
-------
בכדי להכנס להגדרות באפליקציה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור הגדרות

גרסא lite
--------
גרסא למשתמש אחד בלבד


האפליקציה ״סדר יום״ פותחה על מנת לענות על הצורך של ילדים שונים בעלי צרכים מיוחדים לתמיכה ויזואלית בסדר האירועים הצפוי להם במהלך היום.
האפליקציה הנוכחית מיועדת הן למסגרות חינוכיות אשר מחזיקות אייפד ככלי בשימוש יומיומי, והן עבור ילדים המשתמשים באייפד אישי לצרכי תקשורת תומכת וחליפית.
באפליקציה ניתן להגדיר מספר משתמשים כתלות בצורך המסגרת. עבור כל משתמש ניתן לבנות את סדר היום שלו, הכולל תמונה עבור כל פעילות עם פלט קולי מוקלט ושעת הפעילות במידת הצורך.
המחשבה שהנחתה אותנו בפיתוח האפליקציה הינה קיצור משמעותי בתהליך יצירת הלוחות לעומת ההכנה המסורתית הנהוגה כיום עם סמלים מודפסים, מנויילנים אשר מוצמדים ללוח או קלסר. זאת לצד אפשרות נגישה יותר ופשוטה יותר לתפעול עבור כל אנשי הצוות בסביבה הגנית ועבור הורים לילדים הזקוקים לסדר יום ברור ומונגש ויזואלית.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

סדר יום lite screenshot 1 סדר יום lite screenshot 2 סדר יום lite screenshot 3 סדר יום lite screenshot 4

App Changes

  • February 16, 2013 Initial release
  • March 13, 2013 New version 1.1
  • March 13, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
  • January 06, 2014 New version 1.2
  • March 07, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99