App Description

German Vietnamese Dictionary (Từ điển Đức Việt)

❖ Được đánh giá là phần mềm từ điển dành cho iPhone, iPod tốt nhất hiện nay.

❖ Giao diện đẹp thân thiện dễ dàng sử dụng.

❖ Hỗ trợ iPhone 5

❖ Các chức năng chính bao gồm:
☆ Tìm kiếm nhanh liệt kê danh sách các từ gợi ý
☆ Tìm kiếm từ điển bằng giọng nói
☆ Xem giải nghĩa bao gồm cả phát âm (phát âm online và phát âm offline)
☆ Tra nhanh các từ trong phần giải nghĩa
☆ Thêm từ vào danh sách từ yêu thích (favourite)
☆ Liệt kê danh sách từ tra gần đây (history)
☆ Ngoài ra còn thêm phần dịch tự động từ cụm từ không có trong từ điển từ Internet…
☆ Có thể chuyển tiếng nói thành chữ viết và ngược lại

❖ Dữ liệu phong phú
☆ Từ điển Anh Việt với 108853 từ
☆ Từ điển Việt Anh với 23437 từ

=====================================

❖ Considered dictionary software for iPhone, iPod best today.
❖ Nice friendly interface easy to use.
❖ Support iPhone 5

❖ The main functions include:
☆ Quick Search list of suggestions
☆ Voice Search dictionary
☆ See explanation from including pronunciation (pronounced Online and Offline pronunciation)
☆ Quick Look (cross) words in explanation from
☆ Add to favorite list (Favorite)
☆ Listing from recent investigations (History)
☆ Also translation text from Internet
☆It can convert text to speech, speech to text

❖ Database
☆ German Dictionary with 45074 words
☆ Vietnamese Dictionary with 11923 words

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

German Vietnamese Dictionary (Từ điển Đức Việt) screenshot 1 German Vietnamese Dictionary (Từ điển Đức Việt) screenshot 2 German Vietnamese Dictionary (Từ điển Đức Việt) screenshot 3 German Vietnamese Dictionary (Từ điển Đức Việt) screenshot 4 German Vietnamese Dictionary (Từ điển Đức Việt) screenshot 5

App Changes

  • February 09, 2013 Initial release
  • March 11, 2013 Price increase: $4.99 -> $14.99
  • March 18, 2013 Price decrease: $14.99 -> $4.99