What's New

- Sửa một số lỗi nhỏ

App Description

Khấn là lời cầu khẩn lầm rầm trong miệng khi cúng, tức là lời nói nhỏ liên quan đến các chi tiết về ngày tháng năm, nơi chốn, mục đích buổi cúng lễ, cúng ai, tên những người trong gia đình, lời cầu xin và lời hứa. Văn khấn là hình thức cung cấp để những lời khấn trọn vẹn đầy đủ mang đúng tính chất nghi lễ.

App Văn Khấn là ứng dụng tổng hợp tất cả các loại văn khấn giúp cho người dùng nắm rõ và biết được những bài văn khấn liên quan đến từng ngày lễ đặc biệt trong năm, hàng tháng, lễ của đất nước. App Văn khấn còn có thể sử dụng trực tiếp với nhiều chức năng và hình ảnh đẹp trong những bài văn khấn: nhạc nền, chạy chữ và ý nghĩa một số ngày lễ trong năm.

Những nội dung về văn khấn gồm:

-Nguyên tắc Cúng, Khấn, Vái, Lạy
-Khấn lễ tết
-Khấn các ngày lễ trong năm
-Khấn gia tiên, hiếu, hỷ
-Khấn đình, đình, chùa, miếu, phủ
-Khấn cổ truyền
-Khấn gia trạch
-Khấn giải hạn

Những chức năng nổi bật của ứng dụng:

-Nhạc nền hỗ trợ văn khấn
-Chức năng phóng to, thu nhỏ chữ
-Phông nền và kiểu chữ có thể thay đổi phong phú.
-Chức năng cuộn chữ giúp người dùng dễ dàng theo dõi nội dung.
-Đánh dấu văn khấn thường dùng.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Văn Khấn - Dùng Cho Ngày Lễ Tết Rằm screenshot 1 Văn Khấn - Dùng Cho Ngày Lễ Tết Rằm screenshot 2 Văn Khấn - Dùng Cho Ngày Lễ Tết Rằm screenshot 3 Văn Khấn - Dùng Cho Ngày Lễ Tết Rằm screenshot 4 Văn Khấn - Dùng Cho Ngày Lễ Tết Rằm screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Văn Khấn - Dùng Cho Ngày Lễ Tết Rằm screenshot 6 Văn Khấn - Dùng Cho Ngày Lễ Tết Rằm screenshot 7 Văn Khấn - Dùng Cho Ngày Lễ Tết Rằm screenshot 8 Văn Khấn - Dùng Cho Ngày Lễ Tết Rằm screenshot 9 Văn Khấn - Dùng Cho Ngày Lễ Tết Rằm screenshot 10

App Changes

  • June 07, 2014 Initial release
  • July 25, 2016 New version 2.5
  • August 11, 2016 New version 2.6
  • November 08, 2016 New version 3.0