What's New

- Cật nhật nội dung
- Thay đổi giao diện

App Description

Ứng dụng Thuốc và Biệt dược là ứng dụng sức khỏe tổng hợp các nội dung về thuốc, nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện và công ty dược được thiết kế với một giao diện khoa học, với nhiều chức năng, tiện ích cho người sử dụng.

Những chức năng nổi bật có trong App thuốc và Biệt dược:

* Chức năng tìm kiếm nhanh chóng danh mục, danh sách và chi tiết về thuốc, nhà thuốc,
phòng khám, bệnh viện và công ty dược
- Theo alphabet
- Theo khu vực
- Theo danh mục, danh sách
- Theo tên ( thuốc/nhà thuốc/phòng khám/bệnh viện/công ty dược/chủ nhà thuốc/
phòng khám)
- Theo địa chỉ

* Tạo Danh mục Thuốc của tôi. Quản lí (Thêm mới, sửa, xoá, tìm kiếm) những loại thuốc
hay dùng.

* Có thể chia sẻ các thông tin với bạn bè, người thân qua mạng xã hội (facebook,
twitter, email…)

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Thuốc và Biệt Dược screenshot 1 Thuốc và Biệt Dược screenshot 2 Thuốc và Biệt Dược screenshot 3 Thuốc và Biệt Dược screenshot 4 Thuốc và Biệt Dược screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Thuốc và Biệt Dược screenshot 6 Thuốc và Biệt Dược screenshot 7 Thuốc và Biệt Dược screenshot 8 Thuốc và Biệt Dược screenshot 9 Thuốc và Biệt Dược screenshot 10

App Changes

  • June 17, 2014 Initial release
  • May 04, 2015 New version 2.0