What's New

Sửa lỗi phát sinh

App Description

Báo Pháp Luật TP.HCM có nội dung phản ánh gần gũi với đời sống người dân, dễ đọc, dễ hiểu, nhiều thông tin và giản dị.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã giới thiệu ra mắt chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân. Đây là một chương trình công tác xã hội được xác định là nhằm phục vụ mọi đối tượng quần chúng, nhất là người nghèo và người hiểu biết pháp luật hạn chế, người yếu thế trong xã hội.

Báo ra 7 ngày trong tuần.

-----------

Subscribe with these special offers

2 week (14 issues): $0.99
3 months subscription: $4.99
6 months subscription: $10.99
12 months subscription: $22.99

– Payment will be charged to your iTunes Account at confirmation of purchase.
– Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.
– Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.
– Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be\ turned off by going to the user's Account Settings after purchase.
– No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period.
– Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh screenshot 1 Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh screenshot 2 Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh screenshot 4 Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh screenshot 5 Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh screenshot 6

App Changes

  • June 06, 2014 Initial release
  • October 08, 2014 New version 2.1.1