App Description

Hjärtsvikt gör att hundens andningsfrekvens ökar.
Om du har en hund med hjärtsvikt eller som riskerar att utveckla hjärtsvikt, kan din veterinär be dig att övervaka andningen.
Appen hjälper dig att mäta hundens andningsfrekvens och sparar värdena i ett diagram. Diagrammet kan e-mailas till din veterinär.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

January 22, 2013 Initial Release

Other Apps From JAMES HOWELL