What's New

עדכון גרסא

App Description

לוח הכפל:
הבנת חשבון ומתמטיקה הינה כהבנת שפה, שהשליטה בה חשובה להבנת העולם הסובב אותנו.
ידע והבנה בנושא זה תורמת לדימוי העצמי של התלמיד בכיתה, ומהווה בסיס להצלחה גם בתחומים נוספים.
ידיעת הכפל נחשבת לאחת מתוך ארבעת פעולות החשבון הבסיסיות ביותר והשימושיות בחיי היומיום של מרבית בני האדם,
ולוח הכפל מהווה בסיס ללימוד והבנה של המתמטיקה בכל התחומים.
לפי תוכנית הלימודים נושא זה נלמד בכיתה ב', ועד סוף כיתה ג' על התלמיד לדעת את לוח הכפל בע"פ.
אך בפועל רבים אינם יודעים את לוח הכפל גם בהמשך.
לימוד לוח הכפל הוא עיניין של תהליך ועיניין של זמן. יש צורך בשינון חשיפה ואינטנסיביות.
ישנם ילדים רבים שמתקשים בהבנה, בזכירה ובשליפת פעולות אלו ולכן יוצרים פערים גדולים מאד.
פערים אלו פוגעים פעמים רבות בדימוי העצמי של הילד.
אפלקציה זו מאפשרת ,לימוד, תרגול ושינון במספר אופנים,
ובכך מאפשרת לאלו המתקשים למצוא את הדרך המתאימה להם בלימוד ושינון לוח הכפל.
לימוד לוח הכפל נעשה באופן סידרתי לפי בסיס משתנה וברמות שונות מקל לקשה, ודרך משחק וחוויה.
הלימוד הסדרתי נישען על היכולת לזכור 7 פרטים +- 2,
כאשר תלמיד לומד ומשנן סדרה יותר קל לשלוף מהזיכרון.

התרגול נעשה בשלו צורות :
1. גלה את התמונה: תירגול של פעולות החשבון כאשר כל הצלחה של תרגיל חושפת חלק מתמונה.
קיימות שלוש רמות קושי בראשונה המספרים מסודרים סדרתית בשנייה ובשלישית אקראית.

2. קו לקו: תירגול לוח הכפל אשר כל התקדמות והצלחה חושפת.

3. משחק הזכרון למתקדמים: תירגול ושינון דרך משחק הזיכרון.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

לוח הכפל lite screenshot 1 לוח הכפל lite screenshot 2 לוח הכפל lite screenshot 3 לוח הכפל lite screenshot 4 לוח הכפל lite screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

לוח הכפל lite screenshot 6 לוח הכפל lite screenshot 7 לוח הכפל lite screenshot 8 לוח הכפל lite screenshot 9 לוח הכפל lite screenshot 10

App Changes

 • January 16, 2013 Initial release
 • March 30, 2013 New version 1.1
 • April 22, 2013 New version 1.2
 • May 25, 2013 New version 1.3
 • July 24, 2013 New version 1.4
 • September 03, 2013 New version 1.5
 • November 22, 2013 New version 1.6
 • January 16, 2014 New version 1.7
 • August 30, 2014 New version 2.0
 • April 29, 2015 New version 2.1
 • June 23, 2016 New version 2.2