What's New

version update

App Description

לוח הכפל:
הבנת חשבון ומתמטיקה הינה כהבנת שפה, שהשליטה בה חשובה להבנת העולם הסובב אותנו.
ידע והבנה בנושא זה תורמת לדימוי העצמי של התלמיד בכיתה, ומהווה בסיס להצלחה גם בתחומים נוספים.
ידיעת הכפל נחשבת לאחת מתוך ארבעת פעולות החשבון הבסיסיות ביותר והשימושיות בחיי היומיום של מרבית בני האדם,
ולוח הכפל מהווה בסיס ללימוד והבנה של המתמטיקה בכל התחומים.
לפי תוכנית הלימודים נושא זה נלמד בכיתה ב', ועד סוף כיתה ג' על התלמיד לדעת את לוח הכפל בע"פ.
אך בפועל רבים אינם יודעים את לוח הכפל גם בהמשך.
לימוד לוח הכפל הוא עיניין של תהליך ועיניין של זמן. יש צורך בשינון חשיפה ואינטנסיביות.
ישנם ילדים רבים שמתקשים בהבנה, בזכירה ובשליפת פעולות אלו ולכן יוצרים פערים גדולים מאד.
פערים אלו פוגעים פעמים רבות בדימוי העצמי של הילד.
אפלקציה זו מאפשרת ,לימוד, תרגול ושינון במספר אופנים,
ובכך מאפשרת לאלו המתקשים למצוא את הדרך המתאימה להם בלימוד ושינון לוח הכפל.
לימוד לוח הכפל נעשה באופן סידרתי לפי בסיס משתנה וברמות שונות מקל לקשה, ודרך משחק וחוויה.
הלימוד הסדרתי נישען על היכולת לזכור 7 פרטים +- 2,
כאשר תלמיד לומד ומשנן סדרה יותר קל לשלוף מהזיכרון.

התרגול נעשה בשלו צורות :
1. גלה את התמונה: תירגול של פעולות החשבון כאשר כל הצלחה של תרגיל חושפת חלק מתמונה.
קיימות שלוש רמות קושי בראשונה המספרים מסודרים סדרתית בשנייה ובשלישית אקראית.

2. קו לקו: תירגול לוח הכפל אשר כל התקדמות והצלחה חושפת.

3. משחק הזכרון למתקדמים: תירגול ושינון דרך משחק הזיכרון.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

January 29, 2014 New version 1.7
November 21, 2013 New version 1.6
September 26, 2013 New version 1.5
May 26, 2013 New version 1.3
May 06, 2013 New version 1.2
March 30, 2013 New version 1.1
January 16, 2013 Initial Release

Other Apps From rana nir