What's New

Sửa lỗi phát sinh

App Description

Báo Lao Động là cơ quan thông tin của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đây là một trong những tờ báo lâu đời nhất và có ảnh hưởng nhất trong hệ thống báo chí truyền thông của chính quyền Việt Nam hiện tại.

Hiện nay, Báo có 2 hình thức xuất bản là ấn phẩm giấy và bản điện tử. Về nội dung, Báo luôn giữ vững quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cung cấp thông tin ở tất cả các lĩnh vực của đời sống: chính trị, kinh tế, thể thao, pháp luật...

Đối tượng báo hướng đến những độc giả nằm trong độ tuổi lao động từ 18 đến 60 tuổi.
Về phát hành, đây là tờ báo duy nhất trong cả nước có trang địa phương miễn phí tặng độc giả. Với năng suất phát hành 7 kỳ/tuần, 100.000 bản/kỳ, Báo Lao Động là một trong những báo lớn nhất ở Việt Nam.

------------

Subscribe with these special offers

4 issues: $0.99 (one month)
3 months subscription (12 issues): $2.99
6 months subscription (24 issues): $4.99
12 months subscription (48 issues) : $9.99

– Payment will be charged to your iTunes Account at confirmation of purchase.
– Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.
– Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.
– Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be\ turned off by going to the user's Account Settings after purchase.
– No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period.
– Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Lao Động Cuối Tuần screenshot 1 Lao Động Cuối Tuần screenshot 2 Lao Động Cuối Tuần screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

Lao Động Cuối Tuần screenshot 4 Lao Động Cuối Tuần screenshot 5 Lao Động Cuối Tuần screenshot 6

App Changes

  • June 15, 2014 Initial release
  • October 08, 2014 New version 2.1.1