What's New

Chỉnh sửa âm thanh (Improve sound quality). Thêm vào Tiếng Anh (add English language: allows users to choose Vietnamese or English)

App Description

Mai An Tiêm là một nhân vật truyền thuyết thời Hùng Vương. Theo truyền thuyết, Mai An Tiêm vốn là nô bộc, được vua tin yêu cho làm quan, trở nên phú quý. Sau vì làm phật ý vua, An Tiêm bị đày ra đảo hoang, tương truyền nay là vùng Nga Sơn, Thanh Hóa. Tại đây, An Tiêm cùng vợ chăm chỉ làm ăn, gây được giống dưa hấu quý, nhiều người tìm đến trao đổi, tiếng đồn khắp xa gần. Vua xuống chiếu gọi về cho phục chức cũ. An Tiêm được coi là ông tổ của nghề trồng dưa hấu ở Việt Nam.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

May 06, 2013 Price Decrease: $0.99 -> FREE!
May 06, 2013 New version 003
February 04, 2013 Price Decrease: $0.99 -> FREE!
January 10, 2013 Initial Release

Other Apps From iTruyenTranh