App Description

"Đi đâu coi bói cho xa,
Vào đây ta bói tuôn ra ào ào"

Ai bói đê, ai bói nào, đặt quẻ tùy tâm, đặt càng nhiều thì quẻ bói càng linh nghiệm ^_^.


CHỨC NĂNG CHÍNH :

Bói Kiều
Bói Ai Cập
Bói kiếp trước, kiếp sau
Bói tên
Bói tình duyên
Bói tương lai
Bói tính xấu
…………
Hãy khám phá những bí mật bất ngờ về bản thân và có những giây phút thú vị với Thầy Bói!

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Thầy Bói screenshot 1 Thầy Bói screenshot 2 Thầy Bói screenshot 3 Thầy Bói screenshot 4 Thầy Bói screenshot 5

App Changes

  • December 30, 2012 Initial release