What's New

fix bug...

App Description

Thực đơn cho bé từ giai đoạn 6-12 tháng tuổi
- Chăm sóc sức khoẻ cho trẻ trong giai đoạn đầu đời.
- Các món ăn bổ dưỡng cho trẻ, thực đơn dinh dưỡng cao.
- Video dạy nấu ăn
- Chuẩn bị thực đơn cho bé theo tuần
- Hẹn giờ đặt lịch thực đơn riêng
- Thực đơn phong phú cho trẻ ở nhiều giai đoan, sức khoẻ

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Thực đơn cho bé screenshot 1 Thực đơn cho bé screenshot 2 Thực đơn cho bé screenshot 3 Thực đơn cho bé screenshot 4 Thực đơn cho bé screenshot 5

App Changes

  • December 28, 2012 Initial release
  • January 11, 2013 New version 1.6
  • January 11, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
  • February 02, 2013 New version 2.0