What's New

עדכון גרסא

App Description

האפליקציה שלה חיכיתם
תלמידי א ב שרוצים לתרגל הכתבות זהו המוצר שלכם
האפליקציה בנויה כך שכל הורה יוכל להכניס את כל נתוני ההכתבה
של ילדהם
קבלתם שעורי הכתבה בכיתה תבנו עבור ילכדם
את ההכתבה בבית בקולכם

ניתן לתת כותרת לכל הכתבה
לאחר מכן להכנס לתוך ננכתבה ולהכניס את המילים
לכל מילה עליכם להקליט קול למשך שתי שניות
ההקלטה נעצרת מעצמה
לאחר ההקלטה תשמרו המילהותוסיפו את כל מילות ההכתבה
ניתן למחוק ולשמוע לכל מילה
לאחר מכן כאשר תחזרו למך הראשי תופיע ההכתבה שהכנסתם
שימו לב רק הכתבות שיש בהם מילים יופיעו במסך הראשי
במסך הכתיבה יש 3 כפתורים
רמקול לשמיעה נוספת של המילה שהושמעה
מחק כדי לנקות את כל האותיות
וי - לבדיקת המילה
לאחר כתיבה נכונה של המילה תופיע המילה הבא
הנצלחה ושימוש פורה

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

הכתבה lite screenshot 1 הכתבה lite screenshot 2 הכתבה lite screenshot 3

iPad Screenshots

(click to enlarge)

הכתבה lite screenshot 4 הכתבה lite screenshot 5 הכתבה lite screenshot 6

App Changes

  • June 17, 2014 Initial release
  • February 06, 2015 New version 1.8