What's New

new version

App Description

האפליקציה שלה חיכיתם
תלמידי א ב שרוצים לתרגל הכתבות זהו המוצר שלכם
האפליקציה בנויה כך שכל הורה יוכל להכניס את כל נתוני ההכתבה
של ילדהם
קבלתם שעורי הכתבה בכיתה תבנו עבור ילכדם
את ההכתבה בבית בקולכם

ניתן לתת כותרת לכל הכתבה
לאחר מכן להכנס לתוך ננכתבה ולהכניס את המילים
לכל מילה עליכם להקליט קול למשך שתי שניות
ההקלטה נעצרת מעצמה
לאחר ההקלטה תשמרו המילהותוסיפו את כל מילות ההכתבה
ניתן למחוק ולשמוע לכל מילה
לאחר מכן כאשר תחזרו למך הראשי תופיע ההכתבה שהכנסתם
שימו לב רק הכתבות שיש בהם מילים יופיעו במסך הראשי
במסך הכתיבה יש 3 כפתורים
רמקול לשמיעה נוספת של המילה שהושמעה
מחק כדי לנקות את כל האותיות
וי - לבדיקת המילה
לאחר כתיבה נכונה של המילה תופיע המילה הבא
הנצלחה ושימוש פורה

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

September 26, 2013 New version 1.6
April 01, 2013 New version 1.5
January 15, 2013 New version 1.4
December 12, 2012 New version 1.2
December 03, 2012 Initial Release

Other Apps From rana nir