What's New

Text and splash changes

App Description

Open i
הינה אפליקציית חירום חדשנית ומהפכנית. האפליקציה ייחודית בכך שמעבר למטרתה לסייע לך לקבל עזרה במהירות המרבית בזמן מצוקה, יש לה מטרה נוספת והיא לנסות לגרום לתוקף לוותר על התקיפה, וזאת בזכות השימוש בהודעות ובמצלמה

הפעולות העיקריות שמבצעת האפליקציה הן

האפליקציה שולחת מיידית הודעות מצוקה לחמישה אנשי קשר שיוגדרו על ידך הן באמצעות מסרון והן באי מייל
כותרת המסרון שיגיע לאנשי הקשר תהיה
Emergency

בגוף ההודעות יהיה לינק אשר בו אנשי הקשר יכולים לראות את המיקום והכתובת המדויקים מהם נשלחו ההודעות, וכך להגיע לשם ו/או להזעיק לשם את המשטרה במהירות שהינה קריטית

האפליקציה מתחילה לצלם צילומים ממקום האירוע (מידי מספר שניות) ושולחת אותם אוטומטית לאנשי הקשר! כמו כן במידה והתוקף מנסה לסגור את האפליקציה, הצילום יעבור מהמצלמה הראשית למצלמה המשנית (צילום עצמי), על מנת לצלם את פניו של התוקף

בנוסף, האפליקציה יוצרת הבהוב של פנס הטלפון, שמטרתו לנסות ולהתריע תוקפים פוטנציאליים מלהתקרב

כמו כן, מיד עם הפעלתה היא יוצרת צלילי התרעה שנועדו למשוך את תשומת לב הסובבים במקום וכך להקשות על התוקף

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

January 31, 2014 New version 1.3.1
January 29, 2014 Price Decrease: $4.99 -> FREE!
January 29, 2014 New version 1.3
November 26, 2013 New version 1.2.1
November 21, 2013 New version 1.2
June 07, 2013 New version 1.1
December 20, 2012 Initial Release

Other Apps From iApps Technologies Ltd.