What's New

Upgrade UI

App Description

Khi nói về sự thành đạt của một đời người, hay Số Phận, người Trung Quốc xưa thường quan niệm: "Nhất số, nhì vận, tam phong, tứ mả, ngũ gia, lục vấn". Số: Tức là số mệnh, là sự sắp đặt của thiên định do phúc hạo tiền kiếp tu tạo và di truyền theo luật nhân quả. Số mệnh quyết định toàn cục cuộc đời của một con người. Và thiên tính là một phần của sự tác động đó, nó như là nhân quả thu được.
Hãy xem và tự chiêm nghiệm với Nhân Tính

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Thiên Tính screenshot 1 Thiên Tính screenshot 2 Thiên Tính screenshot 3

App Changes

  • June 08, 2014 Initial release

Other Apps From Ngo Thi Giao Quynh