App Description

Ứng dụng cung cấp thông tin các địa điểm tiêu tiền xung quanh bạn. Đồng thời nó cũng cho ngừoi dùng checkin các địa điểm để phản ánh chất lượng 1 cách chính xác giúp cộng đồng ngừoi dùng tiêu tiền đúng chỗ

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Dịch vụ tổng hợp screenshot 1

App Changes

  • November 08, 2012 Initial release
  • November 08, 2012 Price decrease: $4.99 -> $1.99
  • November 13, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • November 22, 2012 Price increase: $0.99 -> $12.99
  • December 04, 2012 Price decrease: $12.99 -> $9.99