App Description

Ứng dụng sẽ hỗ trợ thông tin để thời kỳ mang thai của bạn được tốt đẹp nhất.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Mẹ và bé screenshot 1

App Changes

  • November 08, 2012 Initial release
  • November 09, 2012 Price decrease: $4.99 -> $1.99
  • November 13, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • November 22, 2012 Price increase: $0.99 -> $10.99