App Description

Ứng dụng giúp đo và chuẩn đoán độ béo phì của cơ thể bạn.

Dựa vào các thông số như:
- Tuổi
- Chiều cao
- Số đo vòng mông

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

Béo Phì screenshot 1

App Changes

  • October 23, 2012 Initial release
  • October 26, 2012 Price increase: FREE! -> $24.99
  • October 31, 2012 Price decrease: $24.99 -> $12.99
  • November 04, 2012 Price decrease: $12.99 -> FREE!
  • November 05, 2012 Price increase: FREE! -> $12.99