App Description

☆☆☆ Welcome to Reader S! ☆☆☆

* Reader S - best for PDF reader/viewer!

* Reader S hoạt động rất tốt với các tập tin PDF lớn (kích thước lớn hơn 250MB và độ dài hơn 2800 trang) ~ hãy yên tâm với các văn bản tài liệu hoặc các tạp chí đồ hoạ nặng của bạn!

* Tính năng in từng trang, nhiều trang, gửi email và đánh dấu trang rất tiện dụng.

* Reader S tương thích với mọi iphone, ipad. Nó hoạt động khá tốt trên các thiệt bị cũ, và rất mượt mà trên các thiệt bị mới.

******

*Features
Multithreaded: The UI is always quite smooth and responsive.
Supports:
- iBooks-like document navigation.
- Device rotation and all orientations.1
- Encrypted (password protected) PDFs. - PDF links (URI and go to page).
- PDFs with rotated pages.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hope you all enjoy it!

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

November 23, 2012 Price Decrease: $29.99 -> $14.99
October 14, 2012 Price Decrease: $15.99 -> FREE!
October 07, 2012 Initial Release

Other Apps From Nguyen Trung