What's New

Rettet feil i forbindelse med valg av startdato for Dagens katekismetekst. Lagt inn markering av der Dagens katekismetekst slutter.

App Description

Den katolske kirkes katekisme, med referanser og fotnoter til Bibelen, kirkefedrene og kirkelige dokumenter.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

November 22, 2012 New version 1.1.2
October 11, 2012 Initial Release

Other Apps From Den katolske kirke i Norge