What's New

Straight and Full straight added for 1-2-3-4-5

App Description

Omaha poker is an exciting game derived from Texas Hold'em. Each player is dealt four private cards ("hole cards") which belong only to that player. Five community cards are dealt face-up on the "board". All players use exactly three of the five community cards together with exactly two of their hole cards to make the best five-card poker hand.
-----------------------------------------------------
Omaha Hold’em poker là một trong thể loại poker phổ biến nhất kế thừa từ Texas poker, hiện đang thống trị tại các sàn poker online cũng như offline. Luật chơi khá đơn giản nhưng Omaha Hold’em mang lại vô vàn tình huống biến hóa khác nhau khiến người chơi luôn cảm thấy hứng thú và ham muốn chinh phục. Hãy chơi và cùng thử thách với một loại hình game quốc tế.

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

December 15, 2012 New version 1.2.0
December 05, 2012 New version 1.1.0
November 22, 2012 New version 1.0.1
November 04, 2012 Initial Release

Other Apps From Ngo Thi Giao Quynh