What's New

Bug Fixes.

App Description

App สำหรับฝึกฟังเสียงสำเนียงเจ้าของภาษาให้คุ้นเคย และฝึกออกเสียงได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา ใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์"

- Native Speaker เรียนกับเจ้าของภาษา
- สำหรับสนทนาภาษาอังกฤษให้เชี่ยชาญ ไม่แพ้เจ้าของภาษา! ฉบับสมบูณ์
- เสียงความยาวกว่า 5 ชั่วโมง

เนื้อหาภายในหนังสือ "พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์"
========================
สื่อการเรียนภาษาอังกฤษชุดนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดให้เชี่ยวชาญ และพูดได้อย่างอัตโนมัติ จึงได้จัดเรียงเนื้อหาจากส่วนที่ควรฝƒกฝนไว้เป็นอันดับแรกคือการสนทนา (Conversations) ซึ่งเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไป เช่น การทักทาย การสอบถามข้อมูล ไปจนถึงการเข้าใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ตามด้วยคำศัพท์ในประโยค (Vocabulary) รู้จักสำนวนที่ใช้ (Expressions) สำนวนแบบเจ้าของภาษา (Daily Idiom) ภาษิต คำพังเพย (Daily Proverb) ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา และมารยาททางภาษาที่ควรรู้ (Interesting Tips) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.misbook.com/
ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่ http://www.misbook.com/app

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ screenshot 1 พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ screenshot 2 พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ screenshot 3 พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ screenshot 4 พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ screenshot 6 พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ screenshot 7 พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ screenshot 8 พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ screenshot 9 พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ screenshot 10

App Changes

  • June 07, 2014 Initial release
  • July 19, 2014 New version 2.0
  • April 14, 2015 New version 2.1