App Description

CarWatch umožňuje pohodlný přístup ke sledování svých vozidel pomocí mobilního telefonu. K dispozici jsou aktuální informace o stavu a poloze vozidel s možností jejich přehledného zobrazení v mapě. Kromě toho aplikace nabízí i přístup ke knize jízd, přehledu nákladů, informacím o OBD diagnostice nebo upozorněním na servisní prohlídky. Pro tablety jsou k dispozici další rozšířené funkce, konkrétně obousměrná textová komunikace s řidiči včetně možnosti zaslání cíle cesty přímo do navigace ve vozidle, informace o dojezdových časech vozidel k naplánovaným cílům (ETA), nebo informace o AETRu řidiče.

EN:
CarWatch allows you to comfortably monitor your vehicles using mobile phone. It shows current information about vehicle status and location and displays them in map. Application also offers access to log book, costs, OBD diagnostic or service inspection notifications. There is additional extended functionality for tablets, namely two-way text communication with drivers with possibility to send destination location directly to vehicle's navigation, information about time to planned destination (ETA) or driver's AETR info.

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

CarWatch screenshot 1 CarWatch screenshot 2 CarWatch screenshot 3 CarWatch screenshot 4 CarWatch screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

CarWatch screenshot 6 CarWatch screenshot 7 CarWatch screenshot 8 CarWatch screenshot 9

App Changes

  • October 14, 2012 Initial release

Other Apps From HI Software Development s.r.o.

Webdispecink Jízdní styl Informe WD Scan Hyundai4U WD Watch