What's New

- สามารถฟังเสียงต่อเนื่องได้เมื่อปิดหน้าจอ หรือเปิด Apps อื่น
- ปรับปรุงกราฟฟิคให้เต็มหน้าจอสำหรับ iPhone5 และ iPad
- ปรับปรุงขนาด และหน้าตาปุ่มกด
- Bug Fixes.

App Description

App สำหรับฝึกฟังเสียงสำเนียงเจ้าของภาษาให้คุ้นเคย และฝึกออกเสียงได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา ใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดภาษาอังกฤษ 99 ชั่วโมง"

หลากหลายสถานการณ์ ทันยุค ทันสมัย ไม่เก่งอังกฤษก็พูดได้ง่ายจังเลย!

เนื้อหาภายในหนังสือ "พูดภาษาอังกฤษ 99 ชั่วโมง"
==========================
ประกอบด้วยบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ละประโยคมีคำอ่านเลียนเสียงภาษาไทยและคำแปลประกอบ นอกจากนี้ทุกบทสนทนายังผ่านการตรวจทานจากเจ้าของภาษา ทำให้มั่นใจได้ว่าภาษาที่ใช้นั้นถูกต้องและเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมี MP3 และ App สำหรับฝึกฟังการออกเสียงสนทนาจากเจ้าของภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงตามได้

สื่อการเรียนชุดนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างราบรื่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.misbook.com/
ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่ http://www.misbook.com/app

App Screen Shots

(click to enlarge)

App Changes

August 31, 2014 New version 2.0
September 25, 2012 Initial Release

Other Apps From Nataphong Payukkong